Handelsbetingelser

Produktinformation:

På mbjagt.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til mbjagt.dk via mbjagt@c.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt MB Jagt – Fiskeri – Fritid accepterer ordren. Alle priser er vist inklusiv moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på mbjagt.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra mbjagt.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til mbjagt.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og mbjagt.dk er først indgået, når mbjagt.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra mbjagt.dk.

Hvis du betaler via bankoverførsel, sender mbjagt.dk varen til dig, når pengene er gået ind på MB Jagt – Fiskeri – Fritid’s konto.

Levering:

Dine bestilte varer sendes til dig i løbet af 1-4 arbejdsdage. Hvis du bestiller inden kl. 10.00, afsender vi varen samme dag, såfremt den er på lager. Er den bestilte vare ikke på lager, beregnes der yderligere 4-5 arbejdsdage. Hvis du bestiller en vare, der ikke er på lager, og som ikke kan leveres indenfor 1 uge, vil du blive kontaktet af MB Jagt – Fiskeri – Fritid.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles MB Jagt – Fiskeri – Fritid indenfor 14 dage efter varens modtagelse. Køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen. Køber afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen, medmindre mbjagt.dk har indvilliget i at afholde disse.

MB Jagt – Fiskeri – Fritid yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

mbjagt.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for mbjagt.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og mbjagt.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til MB Jagt – Fiskeri – Fritid’s egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for mbjagt.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

mbjagt.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Fortrydelsesret

Meddeler køber skriftligt (e-mail eller brev) til mbjagt.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering af varen, tilbagebetaler mbjagt.dk det modtagne beløb, når MB Jagt – Fiskeri – Fritid har modtaget varen. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, 24. december eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Køber har bevisbyrden for, at denne har gjort brug af fortrydelsesretten. Fra den dato, hvor køber overfor mbjagt.dk skriftligt tilkendegiver fortrydelse af købet, har køber 14 dage til at returnere varen til MB Jagt – Fiskeri – Fritid. Køber afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen, medmindre mbjagt.dk har indvilliget i at afholde disse.

Varer, der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du sende varen som en pakke med Post Danmark eller GLS, da det dermed er muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af den skriftlige erklæring på, at fortrydelsesretten ønskes brugt, og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark eller GLS.

Returvarer sendes til:

MB Jagt – Fiskeri – Fritid
Erhvervsparken 11
9500 Hobro
NB: Vi afhenter ikke returvarer sendt til pakkeshops eller lignende! Varerne skal sendes til vores postadresse.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor fysiske butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

MB Jagt – Fiskeri – Fritid betaler de modtagne beløb tilbage til køber, når den returnerede varer modtages i original, ubrugt og ubeskadiget stand. Hvis varen er taget i brug, har mbjagt.dk stadig pligt til at modtage denne vare. MB Jagt – Fiskeri – Fritid skal vurdere varens eventuelle værdiforringelse og trække den fra varens fulde pris. Denne difference betales herefter tilbage til køber.

Når du benytter returretten, skal du selv betale for returomkostningerne. Ansvaret for varen overdrages først til os, når vi har kvitteret for modtagelse af forsendelsen. Du skal som forbruger altid sørge for at have dokumentation for at have sendt varen til os.

NB: Ved varer, der er specialfremstillet til køber, kan køber ikke fortryde sit køb!

Hjemmesiden www.mbjagt.dk drives af firmaet:

FIRMANAVN: MB Jagt – Fiskeri – Fritid

ADRESSE: Erhvervsparken 11

POSTNR.: 9500

BY: Hobro

TELEFON: 98557028

E-MAIL: mbjagt@c.dk

CVR nr.: 17090682

Forbehold for ændringer:

MB Jagt – Fiskeri – Fritid forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Retsinformation https://www.retsinformation.dk